Allergistädning Umeå

ALLERGISTÄDNING

…FÖR EXTRA KÄNSLIGA PERSONER

En större mängd damm och partiklar i inomhusluften irriterar slemhinnorna och har visat sig vara allergiframkallande. De partiklar som lätt tränger ner i luftrören är speciellt ansträngande för människor med allergier. Fibrer i kläder, pälsdjursallergener, rester från mat och papper samt mikroorganismer är bara några exempel på ämnen som i stor mängd blir ger en ansträngd miljö.

Även den verksamhet som förekommer i en lokal påverkar luftkvaliteten. Ökad aktivitet ger ökad uppvirvling och spridning av damm. Dagens problem är att städningen inte alltid är anpassad till det antal personer som vistas i lokalen.

Viktigt vid allergistädning
• Daglig städning av lokaler
• Inredning, möbler och fria ytor skall vara enkla att städa
• Klädda möbler ska ha avtagbara och tvättbara överdrag
• Vid golvvård får inte kemikalier användas

Allergistädning Umeå

OFFERTFÖRFRÅGAN

Få en kostnadsfri offert för din städservice & få snabb svar

OBS! Det är viktigt att du fyller i korrekt information, detta ligger till grund för att vi skall kunna kontakta dig